sdcv是命令行下的stardict

编译步骤如下:

1
2
3
4
git clone https://github.com/koreader/sdcv.git
cd sdcv
make
make install

字典文件可以从http://download.huzheng.org/下载

下载后的字典文件使用如下命令解压到/usr/share/stardict/dic目录下
tar -xvjf xxx.tar.bz2 -C /usr/share/stardict/dic